Gói cước cũ của bạn sẽ tự động gia hạn nếu còn đủ tiền trong tài khoản chính. Để kiểm tra gói cước cũ, soạn tin KTTK gửi 191

goi cuoc hot

SD150

150.000đ
 • DATA: 90GB (3GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD150 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

SD120

120.000đ
 • DATA: 60GB (2GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD120 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

SD90

90.000đ
 • DATA: 45GB (1,5GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD90 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

V160B

160.000đ
 • DATA: 120GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V160B DA gửi 9123
Chi tiết

Gói cước cũ của bạn sẽ tự động gia hạn nếu còn đủ tiền trong tài khoản chính. Để kiểm tra gói cước cũ, soạn tin: KTTK gửi 191

goi cuoc hot

SD150

150.000đ
 • DATA: 90GB (3GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD150 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

SD120

120.000đ
 • DATA: 60GB (2GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD120 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

SD90

90.000đ
 • DATA: 45GB (1,5GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD90 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

V160B

160.000đ
 • DATA: 120GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V160B DA gửi 9123
Chi tiết

ST70K

70.000đ
 • DATA: 15GB (500MB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ST70K DA gửi 9123
Chi tiết

ST90

90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ST90 DA gửi 9123
Chi tiết

ST120K

120.000đ
 • DATA: 60GB (2GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ST120K DA gửi 9123
Chi tiết

ST150K

150.000đ
 • DATA: 90GB (3GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ST150K DA gửi 9123
Chi tiết

ST70K

70.000đ
 • DATA: 15GB (500MB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ST70K DA gửi 9123
Chi tiết

ST90

90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ST90 DA gửi 9123
Chi tiết

ST120K

120.000đ
 • DATA: 60GB (2GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ST120K DA gửi 9123
Chi tiết

ST150K

150.000đ
 • DATA: 90GB (3GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ST150K DA gửi 9123
Chi tiết

V90C

90.000đ
 • DATA: 30GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V90C DA gửi 9123
Chi tiết

MXH120

120.000đ
 • DATA: 30GB + MXH
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MXH120 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

MXH150

150.000đ
 • DATA: 45GB + MXH
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MXH150 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

V200C

200.000đ
 • DATA: 120GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V200C DA gửi 9123
Chi tiết

V90C

90.000đ
 • DATA: 30GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V90C DA gửi 9123
Chi tiết

MXH120

120.000đ
 • DATA: 30GB + MXH
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MXH120 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

MXH150

150.000đ
 • DATA: 45GB + MXH
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MXH150 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

V200C

200.000đ
 • DATA: 120GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V200C DA gửi 9123
Chi tiết

V90B

90.000đ
 • DATA: 30GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V90B DA gửi 9123
Chi tiết

V120B

120.000đ
 • DATA: 45GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V120B DA gửi 9123
Chi tiết

V150B

150.000đ
 • DATA: 60GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V150B DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

V200B

200.000đ
 • DATA: 240GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V200B DA gửi 9123
Chi tiết

V90B

90.000đ
 • DATA: 30GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V90B DA gửi 9123
Chi tiết

V120B

120.000đ
 • DATA: 45GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V120B DA gửi 9123
Chi tiết

V150B

150.000đ
 • DATA: 60GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V150B DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

V200B

200.000đ
 • DATA: 240GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V200B DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

SD135

135.000đ
 • DATA: 150GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD135 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

V180B

180.000đ
 • DATA: 180GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V180B DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

30N

300.000đ
 • DATA: 150GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: 30N DA gửi 9123
Chi tiết

90N

900.000đ
 • DATA: 450GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: 90N DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

SD135

135.000đ
 • DATA: 150GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD135 DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

V180B

180.000đ
 • DATA: 180GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V180B DA gửi 9123
Chi tiết
goi cuoc hot

30N

300.000đ
 • DATA: 150GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: 30N DA gửi 9123
Chi tiết

90N

900.000đ
 • DATA: 450GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: 90N DA gửi 9123
Chi tiết